Produkty projektu

W ciągu 36 miesięcy realizacji projektu opracowane zostaną następujące rezultaty:

  1. Szkolenia zawodowe dla osób niesłyszących na stanowiska pracy w branży gastronomiczno-hotelarskiej. Szkolenia dedykowane będą osobom głuchym, które chcą rozpocząć pracę w konkretnych zawodach w sektorze HORECA. Kursy będą przygotowane w postaci filmów i nagranych scenek z tłumaczeniem wszystkich treści na narodowe języki migowe krajów partnerskich – forma szkoleń e-learningowych doskonale sprawdzająca się w grupie docelowej.
  2. Słownik tematyczny obejmujący podstawowe słownictwo i zwroty niezbędne do komunikacji w pracy pomiędzy głuchym pracownikiem a słyszącą częścią zespołu, nagrane w języku migowym. Słownik będzie zawierał słownictwo branżowe w obszarze HORECA. Zostanie przygotowany w językach Partnerów (werbalnych i migowych). Słownik będzie przydatny dla osób niesłyszących, ich menedżerów i współpracowników do utrzymania właściwej komunikacji w pracy. Słownik będzie również bardzo przydatny dla nauczycieli szkół zawodowych przygotowujących do pracy w branży gastronomiczno-hotelarskiej, ponieważ umożliwi lepsze i bardziej profesjonalne przygotowanie głuchych studentów do pracy w branży HORECA.
  3. Głusi w pracy – Vademecum dla pracodawców z sektora HORECA, którzy zamierzają zatrudnić osoby niesłyszące. Manual będzie zawierać między innymi, charakterystykę osób niesłyszących, mocne strony głuchych pracowników, ewentualne punkty problematyczne, przygotowanie członków zespołu i porady dotyczące wyboru miejsca zatrudnienia osób głuchych. Vademecum będzie mogło być wykorzystywane po niewielkich modyfikacjach również w innych branżach.