Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dobrekadry/ftp/horeca/wp-includes/post-template.php on line 284

Krótko o projekcie

Wypracowanie materiałów dydaktycznych do szkoleń zawodowych osób głuchych w sektorze HORECA

Data rozpoczęcia: 01-09-2016
Czas trwania: 36 miesięcy
Data zakończenia: 31-08-2019


Projekt w ramach partnerstwa strategicznego realizowany przez Partnerów z trzech krajów: Polski, Węgier i Grecji. Partnerstwo tworzą podmioty wspierające osoby głuche, instytucje szkoleniowe o międzynarodowym zasięgu oraz pracodawcy branży HORECA. Celem projektu jest międzynarodowa współpraca w dziedzinie poprawy jakości oraz zwiększenia efektywności i skuteczności działań na rzecz kształcenia zawodowego osób niesłyszących i niedosłyszących w branży gastronomiczno-hotelarskiej (HORECA).

Projekt jest upowszechnieniem dobrych praktyk w zakresie przygotowania zawodowego osób do pracy w branży HORECA, w tym niesłyszących realizowanych przez poszczególnych partnerów oraz okazją do wypracowania nowych, innowacyjnych i efektywnych, a zwłaszcza elastycznych rozwiązań, które dadzą się zastosować na skalę międzynarodową. Da to możliwość ukazania zagadnienia w szerszym niż dotychczas środowisku – nie lokalnie, czy regionalnie a ponadnarodowo, dzięki czemu będzie można rozpocząć dyskusję nad rzeczywiście działającymi rozwiązaniami w obszarze skutecznej aktywizacji zawodowej osób głuchych.

Zapraszamy na naszego facebooka!