Spotkania partnerskie

Kick off meeting
14 listopada 2016 r. Wrocław

2 spotkanie partnerów
13 – 14 marca 2017 r. Budapeszt