Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dobrekadry/ftp/horeca/wp-includes/post-template.php on line 284

Produkty projektu

W projekcie opracowano następujące rezultaty:

  1. Szkolenia zawodowe dla osób niesłyszących na stanowiska pracy w branży gastronomiczno-hotelarskiej. Szkolenia dedykowane osobom głuchym, które chcą rozpocząć pracę w konkretnych zawodach w sektorze HORECA. Kursy zostały przygotowane w postaci filmów i nagranych scenek z tłumaczeniem wszystkich treści na narodowe języki migowe krajów partnerskich – forma szkoleń e-learningowych doskonale sprawdzająca się w grupie docelowej. Do każdego kursu przygotowano program szkolenia (sylabus) oraz opis zawodu.
  2. Opracowane kursy:

  3. Słowniki tematyczne dla wybranych 10 zawodów z branży HORECA obejmujące podstawowe słownictwo i zwroty niezbędne do komunikacji w pracy pomiędzy głuchym pracownikiem a słyszącą częścią zespołu, nagrane w języku migowym. Słowniki zawierają słownictwo branżowe w obszarze HORECA. Słowniki dla wszystkich 10 zawodów zostaną przygotowane w językach Partnerów (werbalnych i migowych) do końca 2018 roku. Słownik będą przydatne dla osób niesłyszących, ich menedżerów i współpracowników do utrzymania właściwej komunikacji w pracy. Słowniki będą również bardzo przydatne dla nauczycieli szkół zawodowych przygotowujących do pracy w branży gastronomiczno-hotelarskiej, ponieważ umożliwią lepsze i bardziej profesjonalne przygotowanie głuchych studentów do pracy w branży HORECA.
  4. Dotychczas opracowane słowniki:

  5. Głusi w pracy – Vademecum dla pracodawców z sektora HORECA, którzy zamierzają zatrudnić osoby niesłyszące. Manual zawiera między innymi, charakterystykę osób niesłyszących, mocne strony głuchych pracowników, ewentualne punkty problematyczne, przygotowanie członków zespołu i porady dotyczące wyboru miejsca zatrudnienia osób głuchych. Vademecum może być wykorzystywane po niewielkich modyfikacjach również w innych branżach.