Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dobrekadry/ftp/horeca/wp-includes/post-template.php on line 284

Partnerzy

Lider

Dobre Kadry Centrum badawczo – szkoleniowe Sp. z o.o. powstało w 2006 r. jako instytucja zorientowana na doradztwo, świadczenie usług szkoleniowych oraz realizację projektów badawczych. Od początku działalności przeszkoliliśmy ponad 2500 osób. Cieszy nas to, że wiele osób uczestniczyło w naszych szkoleniach kilkakrotnie. Od lat współpracujemy z firmami z branży gastronomiczno – hotelarskiej, dla których zorganizowaliśmy liczne szkolenia zarówno podnoszące kompetencje kluczowe, jak i zawodowe. W swojej ofercie mamy szkolenia komercyjne oraz szkolenia dotowane ze środków funduszy europejskich. W obszarze pozyskiwanych przez nas projektów bardzo ważne miejsce zajmują inicjatywy ukierunkowane na wspieranie osób mających problemy na rynku pracy, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Cenimy sobie również współpracę ze szkołami, dla których zrealizowaliśmy dwa projekty, które miały na celu wypracowanie innowacji pedagogicznych w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych. Dotychczas współpracowaliśmy z ponad 60 szkołami z terenu całej Polski. Oferujemy usługi ewaluacyjne i badawcze w zakresie analizy rynku pracy, analizy danych i prognozowania gospodarczego oraz diagnozy potrzeb szkoleniowych. Działamy na krajowym i regionalnym rynku Dolnego Śląska. Mamy długotrwałą współpracę z partnerami z Grecji, Niemiec, Sycylii i Portugalii. Obecnie Centrum zatrudnia 4 osoby. Zależnie od bieżących potrzeb współpracujemy z gronem kilkudziesięciu ekspertów z różnych dziedzin w ramach umów cywilno – prawnych.

Centrum ma szerokie doświadczenie w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym osób niesłyszących. Zrealizowaliśmy z sukcesem 3 projekty, których grupą docelową były osoby z niepełnosprawnością. Były to projekty mające na celu włączanie społeczne, podnoszenie kompetencji oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością a także międzynarodową wymianę dobrych praktyk w tym zakresie. Były to projekty dedykowane przede wszystkim osobom z niepełnosprawnością sensoryczną (osoby niewidome oraz osoby niesłyszące) realizowane w bliskiej współpracy ze specjalnymi ośrodkami szkolno – wychowawczymi dla osób z tego typu niepełnosprawnością.

Partner węgierski


Munka-KOR
jest fundacją pożytku publicznego działającą na rzecz osób nie(do)słyszących. Fundacja Munka-KOR powstała w 2003 roku. Jej celem jest zapewnienie równych szans na rynku pracy osobom nie(do)słyszącym. Jest to jedyna niepubliczna organizacja na Węgrzech, która zajmuje się upowszechnianiem zatrudniania osób Głuchych wśród pracodawców. Liczba zatrudnianych przez Fundację pracowników stale rośnie. Obecnie Fundacja zatrudnia 19 osób oraz na stałe współpracuje z 30-50 wolontariuszami, którzy wspierają jej działania. Fundacja promuje zatrudnianie osób niesłyszących i innych osób z upośledzeniem słuchu w niestandardowy sposób. Aktywność Fundacji skierowana jest na równe traktowanie osób nie(do)słyszących na runku pracy w całym kraju. Każdego roku Fundacja udziela wsparcia 400-500 osobom, które korzystają z poradnictwa, w wyniku którego 100-120 z nich pozyskuje zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Na Węgrzech liczba osób z uszkodzonym słuchem to ponad 1 milion osób. W tej liczbie znajdują się Głusi, którzy nie są traktowani jako niepełnosprawni, a jako mniejszość posługująca się językiem migowym. Tylko niewielki procent spośród nich ma pracę. Osoby te bardzo chciałyby pracować, a jest to niemożliwe bez uzyskania dodatkowego wsparcia. Takie działania prowadzi Fundacja Munka-KOR, która zapewnia wsparcie zarówno w zakresie poszukiwania pracy, jak i samodzielnego funkcjonowania (life coaching).

Partner grecki

Institute of Citizen’s Sustainable Development and Health (ICISDE) jest grecką organizacją pozarządową, która powstała w 2011 roku. Jej założycielami są menedżerowie z dużym doświadczeniem w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów o charakterze naukowym zorientowanych na działania w sektorze publicznym, mające na celu podniesienie jakości życia obywateli, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Główne cele organizacji to:

  • realizacja działań mających na celu zrównoważony rozwój zasobów ludzkich,
  • ochrona środowiska,
  • działania w dziedzinie ekonomii na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim,
  • działania w zakresie promowania regionu i produktów regionalnych,
  • działania w zakresie zdrowia.

ICISDE prowadzi również badania naukowe dotyczące:

  • imigrantów,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • rozwoju regionalnego,
  • e-zdrowia,
  • usług medycznych.

ICISDE przygotowuje i realizuje projekty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i szkoleniami, turystyką i usługami gastronomiczno – hotelarskimi, zdrowiem publicznym, przedsiębiorczością, technologiami informacyjnymi, ochroną środowiska, rozwojem regionalnym, badaniami naukowymi.

 

Partner polski

Hotel HP Park Plaza jest jednym z trzech hoteli firmy B&D Hotels S.A., która ma swoją siedzibę w Warszawie. Firma działa od 1991 r. i zajmuje się budową nowoczesnej sieci hotelowej w Polsce. Aktualnie funkcjonują trzy obiekty: Hotele HP PARK*** zlokalizowane w Olsztynie i Poznaniu oraz Hotel HP PARK PLAZA**** Wrocław. B & D Hotels S.A. jest członkiem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Hotel HP Park Plaza dysponuje umowami korporacyjnymi z dużymi biurami podróży lub touroperatorami. Hotel HP Park Plaza kładzie również duży nacisk na część gastronomiczną swojej działalności, co jest związane z zatrudnianiem wysoko wykwalifikowanych kucharzy i cukierników.

Hotel HP Park Plaza poza typową działalnością hotelarsko-gastronomiczną aktywnie działa w obszarze kształcenia zawodowego adeptów branży HORECA. Z uwagi na to jest idealnym przedstawicielem pracodawców, którego udział w projekcie pozwoli z jednej strony na wypracowanie produktów adekwatnych do potrzeb i oczekiwań pracodawców, z drugiej – na szerokie upowszechnienie wypracowanych rezultatów z wykorzystaniem sieci kontaktów Partnera. Pracownicy Hotelu HP Park Plaza aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju działaniach bezpośrednio lub pośrednio związanych z kształceniem zawodowym realizowanych zarówno w kraju jak i za granicą.