Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dobrekadry/ftp/horeca/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dobrekadry/ftp/horeca/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dobrekadry/ftp/horeca/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dobrekadry/ftp/horeca/wp-includes/post-template.php on line 284

Grupy docelowe

  • Osoby niesłyszące, które dostaną wyjątkową szansę realnego, praktycznego przygotowania zawodowego dostosowanego do ich potrzeb i oczekiwań.
  • Pracodawcy z sektora HORECA, którzy otrzymają praktyczne materiały dydaktyczne, które z jednej strony pozwolą zwiększyć poziom wiedzy pracodawców i ich pracowników na temat współpracy z głuchym pracownikiem, z drugiej strony zapewnią im gotowe filmy dydaktyczne i słownik pozwalający na lepszą alokację nowego pracownika i pomoc w uniknięciu problematycznych sytuacji.
  • Instytucje edukacyjne (w tym szkoły, centra kształcenia zawodowego, specjalistyczne instytucje szkoleniowe), które będą miały dostęp do profesjonalnie przygotowanych materiałów dydaktyczno-szkoleniowych umożliwiających przygotowanie przyszłych pracowników do pracy w wielu zawodach w branży HORECA.
  • Uczestniczące w projekcie organizacje – wymiana wiedzy i doświadczeń pozwoli na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób zatrudnionych w tych organizacjach.
  • Inne organizacje działające w dziedzinie zatrudnienia i aktywizacji osób głuchych lub osób z niepełnosprawnością będą miały dostęp do wysokiej jakości szkoleń i słownika oraz będą mogły je wykorzystać w swojej przyszłej pracy dla różnych projektów i grup docelowych.
  • Ogół społeczeństwa, który podniesie poziom wiedzy, zrozumienia osób niesłyszących i ich kultury. Pozwoli to na rzeczywiste włączenie osób głuchych do europejskich społeczeństw.