Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dobrekadry/ftp/horeca/wp-includes/post-template.php on line 284

Εταίροι

Ηγέτης

Το Dobre Kadry. Centrum badawczo – szkoleniowe Sp. Z o.o είναι ένα ίδρυμα προσανατολισμένο στην παροχή συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών έργων. Από την ίδρυσή του (2006), ο κύριος στόχος είναι η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον τομέα της απόκτησης εξωτερικής χρηματοδότησης και υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Προτεραιότητα των δραστηριοτήτων μας είναι η ανάπτυξη του δυναμικού της Κάτω Σιλεσίας και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Επικεντρωνόμαστε στην απόκτηση κεφαλαίων και τη διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εκτελούμε επίσης δράσεις για την προετοιμασία και υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕ. Επί του παρόντος, η εταιρεία απασχολεί 4 άτομα, σύμφωνα με τις ανάγκες συνεργάζεται με πάνω από δώδεκα, μέχρι δεκάδες εμπειρογνώμονες μέσω αστικών συμβάσεων.

Ορισμένες ομάδες-στόχοι εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφέροντος μας (άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με ειδικές ανάγκες, σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού). Οι δραστηριότητες που υλοποιεί η εταιρεία μας αφορούν τόσο την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για αυτές τις ομάδες-στόχους, όσο και την εξεύρεση νέων καινοτόμων λύσεων που επιτρέπουν τη διατήρηση της κοινωνικής δραστηριότητας. Από την αρχή αποκτήσαμε κεφάλαια και υλοποιήσαμε με επιτυχία 18 έργα ύψους άνω των 4 εκατ. Ευρώ. Από τον αριθμό αυτό, 14 έργα χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 4 από το πρόγραμμα διά βίου μάθησης.

 

 

Ο Ούγγρος Εταίρος
Ίδρυμα Munka-Kör για τους ανθρώπους με προβλήματα ακοής. Το Ίδρυμα Munka-Kör ιδρύθηκε επίσημα το 2003. Πρόκειται για το μοναδικό πολιτικό οργανισμό στην Ουγγαρία, το οποίο βοηθά στην απασχόληση ειδικά για άτομα με προβλήματα ακοής στην αγορά εργασίας. Ο αριθμός των συνεργατών μας αυξάνεται συνεχώς, επί του παρόντος απασχολούμε 19 εργαζόμενους καθώς και 30-50 εθελοντές που υποστηρίζουν τις δραστηριότητές μας.

Το ίδρυμα υποστηρίζει μοναδικά την απασχόληση κωφών και άλλων ατόμων με προβλήματα ακοής. Οι δραστηριότητες του ιδρύματος απευθύνονται σε ολόκληρη τη χώρα, όπου υποστηρίζουμε τους ανθρώπους με προβλήματα ακοής να λαμβάνουν ίση μεταχείριση στην αγορά εργασίας. Έχουμε 400-500 πελάτες κάθε χρόνο, οι οποίοι συμμετέχουν σε συμβουλές και 100-120 από αυτούς απασχολούνται στην ανοιχτή αγορά εργασίας.

Το ίδρυμά μας είναι οργανισμός δημοσίου συμφέροντος, παρέχει δημόσιες δραστηριότητες με αστικό τρόπο και μορφή. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες.

 

Ο Έλληνας Εταίρος
Το Ινστιτούτο Αειφόρου Ανάπτυξης και Υγείας του Πολίτη (ICISDE) είναι ένας ελληνικός μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2011. Οι ιδρυτές του είναι στελέχη με εκτεταμένη εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών και διεθνών έργων επιστημονικής φύσης με δραστηριότητες στον δημόσιο τομέα , με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες.

Οι κύριοι στόχοι του οργανισμού είναι:

  • Η υλοποίηση στόχων που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
  • η προστασία του περιβάλλοντος,
  • Δράση στον τομέα της οικονομίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • Δραστηριότητες για την προώθηση της περιοχής και των περιφερειακών προϊόντων,
  • Δραστηριότητες στον τομέα της υγείας.

Το ICISDE διεξάγει επίσης έρευνα σχετικά με:

  • Μετανάστες,
  • άτομα με αναπηρίες,
  • Περιφερειακή ανάπτυξη,
  • Ηλεκτρονική υγεία,
  • ιατρικές υπηρεσίες.

Το ICISDE προετοιμάζει και υλοποιεί έργα σχετικά με τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και την κατάρτιση, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες τροφοδοσίας – στο ξενοδοχείο, τη δημόσια υγεία, την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία της πληροφορίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την περιφερειακή ανάπτυξη, την έρευνα.

 

Ο Πολωνός Εταίρος
Το Hotel HP Park Plaza είναι ένα από τα τρία ξενοδοχεία του B & D Hotels S.A., το οποίο έχει την έδρα του στη Βαρσοβία. Η εταιρεία λειτουργεί από το 1991. Η B & D Hotels S.A. είναι μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Πολωνικού Ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο HP Park Plaza έχει εταιρικές συμφωνίες με σημαντικά ταξιδιωτικά γραφεία ή ταξιδιωτικούς πράκτορες. Το ξενοδοχείο HP Park Plaza δίνει επίσης μεγάλη έμφαση στο γαστρονομικό τμήμα της επιχείρησής του, το οποίο σχετίζεται με την απασχόληση υψηλά ειδικευμένων σεφ και ζαχαροπλαστών. Το ξενοδοχείο HP Park Plaza λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία στην αγορά του Βρότσλαβ για 16 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έγινε μια αυτόνομη μονάδα, αυτοχρηματοδοτούμενη. Όλοι οι διευθυντές ξενοδοχείων είναι άτομα με κώδικα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες επεκτείνονται τακτικά με εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνει η εταιρεία.

Επί του παρόντος, το ξενοδοχείο HP Park Plaza στο Βρότσλαβ απασχολεί περίπου 50 άτομα. Το ξενοδοχείο HP Park Plaza εργάζεται ενεργά στον τομέα των φοιτητών επαγγελματικής εκπαίδευσης από τον τομέα HORECA. Για το λόγο αυτό είναι ένας τέλειος εκπρόσωπος των εργοδοτών, των οποίων η συμμετοχή στο σχέδιο θα επιτρέψει – από τη μία πλευρά την ανάπτυξη προϊόντων σχετικών με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργοδοτών, από την άλλη – στην ευρεία διάδοση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων με τη χρήση του εταίρου δικτύωσης . Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου HP Park Plaza συμμετέχουν ενεργά σε διάφορα είδη δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την επαγγελματική κατάρτιση που πραγματοποιείται τόσο στην Πολωνία όσο και στο εξωτερικό.